Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Nazam, S. Pd

Tulisan oleh Nazam, S. Pd

SYURUT QUBULU SYAHADAH Pendapat

SYURUT QUBULU SYAHADAH

Syurut Qobulu Syahadatain Sinopsis Sebagai seorang mukmin berusaha untuk menjaga syahadat kita dari futur dan melemah. Untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana syahadat diterima atau ditolak. Untuk diterimanya syahadat kita maka diperlukan beberapa persediaan misalnya ilmu, yakin, ikhlas, shidqu, mahabah, qobul dan amal...

Selengkapnya

Adab Berpolitik oleh Nazam,S.Pd.I Pendapat

Adab Berpolitik oleh Nazam,S.Pd.I

"Hai orang-orang yang beriman, taatillah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur,an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama...

SelengkapnyaPage generated in 0.80816 seconds.